Av. ERGUN ZOGA
(Modern Yönetim ve İnsan Mühendisliği Uzmanı)
Arnavutluk Kraliyet ailesine mensup Kosova kökenli 1934 doğumlu M.Ergun Zoga, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, İstanbul Barosu Avukatlarındandır.

Amerika’da Pittsburgh Üniversitesi Graduate School of Public and International Affairs ile ARMY Management Agency’de Organizasyon Metod (O&m) ve İnsan Mühendisliği (Human Engineering) konularında ileri mesleki eğitimini tamamlamış, Amerikan Tarım Bakanlığı ile Milli Arşiv Dairelerinde staj yapmıştır. Ayrıca 1971 yılı içinde İngiltere’de Industrial Society’nin, Belçika’da Management Center Europe’un, Londra, Brüksel ve Milano’da tertipledikleri geliştirme programlarına katılmış ve 1972 Mayıs ayında AID (Amerikan Yardım Teşkilatı) Türkiye Misyonu tarafından USA’da tertiplenen TÜRK TARIM SEKTÖRÜ yüksek kademe yöneticileri seminerine müşahit konuşmacı sıfatıyla iştirak etmiştir.

1952-53 yıllarında Ankara Belediyesinde, 1956 yılında SSK Genel Müdürlüğünde memur, 1957 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Makina İkmal Dairesi’nde Başkan Sekreteri olarak görev yapan Ergun Zoga, bilahare DSİ Genel Müdürlüğünün Organizasyon ve Metod şubesinde uzman ve müdür ünvanları ile görev yaptıktan ve yurt dışı eğitimini tamamladıktan sonra; 1961 yılında Amerikan Yardım Teşkilatı (AID) Türkiye Misyonu Amme Hizmetleri Şubesi’ne Yönetim Organizasyon-Metod ve Eğitim Uzmanı ünvanı ile tayin edilmiş, 1965 yılına kadar adı geçen kuruluşun yetkili uzmanı olarak Merkezi Devlet Kuruluşlarında (TMO; DMO; Başbakanlık Personel Dairesi Başkanlığı, TODAİE; Maliye ve Gümrük Bakanlıkları) görev yapmış ve Kamu Sektörü İdari Reform Çalışmalarındaki katkısı nedeni ile Amerikan Büyük Elçiliği Üstün Başarı Takdirnamesi (1965) ; 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi’nde eniyi bildiri sahibi olarak Birincilik Ödülü (1989); Lions olmamasına rağmen Lions Camiasında yapmış olduğu Eğitim ve iletişim hizmetleri nedeni ile Uluslararası Direktör takdirnamesi (l994) ve Devlet Planlama Teşkilatında Sekizinci Dönem Plan hazırlık çalışmalarındaki katkısı nedeni ile DPT Müşteşarlığı teşekkür ve takdir belgesi (2000) almıştır.

Yönetim alanındaki 43 yıllık çalışma hayatında çeşitli kuruluşlarda 40’ı aşkın etüd ve organizasyonel proje yapan Ergun Zoga, Çağdaş Yönetim ve Yöneticilik; Organizasyon - Metod; İnsan Mühendisliği ve Toplumsal İlişkiler Konularında 2004 yılı sonuna kadar yurt içinde ve dışında, halka açık toplantılar dahil yaklaşık 28.768 saate yakın eğitimci, eğitici ve konferansiye olarak da çalışmıştır.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens.’de 6 yıl (1961-66); T.Hv.K. K.’lığı Eskişehir İkmal Okulu’nda 1 yıl (1967) İst. Kadıköy Maarif Koleji’nde 1yıl (1972); İst. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Enstitüsünde 4 yıl (1977-81); İst.Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek Lisans Programında 1 yıl (1991), 1962-1965 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Meslek Kurslarında ve Boğaziçi, Yıldız Teknık Üniversitelerinin çeşitli sertifika programlarında öğretim görevliliği yapan, yönetim alanında (NİÇİN EĞİTİM) adlı ilk Türk dokümanter filmini (1965) hazırlayan konuşmacının hali hazırda basılmış İdarecilik ve sanatı (1965-70-73 üç bası); Beşeri İkişkiler (1965); İnsanımsılıktan Kurtuluş (1990-94-95 üç basım) adlı kitapları ile çeşitli makaleleri mevcuttur. Nüfus kağıtlarının bugünkü şekline dönüşmesinin ilk araştırmasını yapan (1961); Bioritm Tekniğinin çalışma hayatımızda ilk kez uygulanmasını sağlayan ve milli klavye’ye geçiş çalışmalarına katılmış bulunan Ergun Zoga, emeklilik nedeniyle ayrıldığı 01.06.1978 tarihine kadar; Türk Sevk ve İdare Derneği ve Geliştirme Merkezi’nde (TSİD-SİGM) uzman, Gn.Md.Yrd / Genel Müdür olarak 11 yıl (1967-78) görev yapmış ve 1979 yılında Kendi Firması olan ZOGA Organizasyon ve Yönetim Danışmanlığını kurmuştur.


01 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Koç Topluluğunda görev almış bulunan konuşmacı, kuruluşunu organize ettiği ve 11 yıl Direktörlüğünü yürüttüğü KOGEM’deki (Koç Holding Eğitim ve Geliştirme Merkezi) görevinden 01.01.1994 tarihinde ayrılmış olup Topluluktaki hizmetine Koç Holding Yönetim Müşaviri ünvanı ile devam etmiş ve yaş haddi nedeniyle 31 Aralık 1998 tarihinde tekrar Serbest Çalışma hayatına dönmüştür. İstanbul Sanayi Odası Gönüllü Danışmanlar Grubunda yer almış bulunan ve 1999-2004 yılları arasında Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı Çağdaş Yönetim Teknikleri İhtisas Programında Yönetim, İnsan & Kaynakları ve İşletme Politikası derslerinde öğretim görevliliği yapmış olan Ergun Zoga, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarında İnsan & Kaynakları ve İşletme Politikası derslerinde Öğretim Görevliğini sürdürmektedir.

Not : Bu özgeçmiş seminer ve toplantılarda dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.